Нүүр хуудас Мэдээ, мэдээлэл

СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Монкорд ХЗХ-ны удирдлагын сонгуульд нэр дэвших гишүүд дараах материалыг бүрдүүлнэ.

Үүнд: 

  1. Анкет  /холбоосоор татаж авч бөглөн Сонгуулийн түр хэсэгт цаасаар, мөн moncordcu@gmail.com хаягаар давхар илгээнэ./                             
  2. Хоршооны гишүүний дэвтрийн хуулбар                                              
  3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар                                        
  4. Нэр дэвшигчийн боловсролын гэрчилгээ, мэргэжил, мэргэшил, ур чадварыг тодорхойлох мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар 
  5. Нэр дэвшигчийн ажил эрхлэлтийг нотлох зохих байгууллагын тодорхойлолт 
  6. "Сонгуулийн түр хэсэг"-ээс  шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт бичиг                                           

Анкет татах

Сонгуулийн түр хэсэг