Нүүр хуудас Мэдээ, мэдээлэл

“МОНКОРД” ХЗХ-НЫ УДИРДЛАГЫН СОНГУУЛЬД НЭРЭЭ ДЭВШҮҮЛЭХ ГИШҮҮДИЙН АНХААРАЛД

1. Хууль, дүрмийн дагуу бүрдүүлэх материалыг зурган хэлбэрт оруулан /*.pdf , *.jpeg өргөтгөлтэй файлаар / заасан хугацаанаас өмнө moncordcu@gmail.com хаягаар заавал ирүүлнэ.

2. Цахимаар /имэйлээр/ илгээсэн материалыг мөн цаасан хэлбэрээр өөрийн биеэр Сонгуулийн түр хэсэгт хүлээлгэн өгч баталгаажуулна.

Жич: Бүрдүүлэх материалын жагсаалт, бөглөх анкетын загварыг www.moncord.mn веб хуудаснаас авч ашиглана уу.

СОНГУУЛИЙН ТҮР ХЭСЭГ