Нүүр хуудас УДИРДЛАГЫН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ