Нүүр хуудас Манай үйлчилгээ Зээл

ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Хоршооны зээлийн бодлогын үндсэн  чиглэлээс...  

- Үр ашигтай  бичил бизнесийн зээлд төвлөрөх

- Зорилтот бүлэгт чиглэсэн зээлийн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх

- Гишүүдийг санхүүгийн боловсролын сургалтанд хамруулах