Нүүр хуудас Манай үйлчилгээ Хадгаламж

ХАДГАЛАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Хоршооны хадгаламжийн бодлогын үндсэн  чиглэлээс...  

- Хоршооны гишүүн бүрийг хуримтлалтай болохыг нэн түрүүнд дэмжих,

- Гишүүний хүүхэд бүрийг хуримтлалтай болохыг мөн дэмжих,

Зорилтот бүлэгт чиглэсэн онцлог бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх,