Нүүр хуудас Таны мэдлэгт

 • Санхүүгийн зөвөлгөө

  2016-11-02
  Бизнес төлөвлөгөө хэрхэн гаргах вэ?

  Та бизнес төлөвлөгөөгөө хийхдээ хамгийн түрүүнд бизнесийнхээ эдийн засгийн хувьд хэрэгжих боломжийн бүх талыг үнэлсэн тойм, үүний дотор бизнесийн хэтийн төлвийн тодорхойлолт, шинжилгээг бичих хэрэгтэй.  Энэ зөвлөгөөг бизнес эхлэхэд анхаарвал зохих хамгийн чухал арван хоёр хэсэг болгон хуваасан тул та бизнес төлөвлөгөөгөө энэхүү загварын дагуу хийж болно. Бизнес төлөвлөгөө нь бизнесийн хэмжээнээс хамаарах хашир, хэрсүү аж ахуй эрхлэгч болгоны хийдэг алхам юм. 
  Энэ алхмыг алгасах нь маш их байдаг. Танд загвар өгөх замаар энэ алхмыг дөхөмтэй болгож байна.

  Бизнес төлөвлөгөө олон янзын хэлбэртэй байдаг.

  Номын сан, дэлгүүрүүдэд бизнес төлөвлөгөөний загварууд бүхий ном байдаг. Гэвч энэ зөвлөгөө нь бизнес төлөвлөгөө хийж эхлэхэд нилээдгүй тус болох байхаа. Дараа нь та өөрийн аж ахуйд хамгийн сайн тохирох бизнес төлөвлөгөө хийхээр шат ахиж болно.
  Бизнес эхэлж буй олон аж ахуй эрхлэгчид бизнес төлөвлөгөөгөө бичих дургүй байдгийг мэдэх хэрэгтэй.

  Дэлгэрэнгүй
 • Цалин бодох

  2016-11-02

  Цалин бодох

  Дэлгэрэнгүй
 • Хадгаламжийн хүү тооцох

  2016-11-02

  Хадгаламжийн хүү тооцох

  Дэлгэрэнгүй
 • Зээлийн хүү тооцох

  2016-11-02
  Бизнес төлөвлөгөө хэрхэн гаргах вэ?

  Та бизнес төлөвлөгөөгөө хийхдээ хамгийн түрүүнд бизнесийнхээ эдийн засгийн хувьд хэрэгжих боломжийн бүх талыг үнэлсэн тойм, үүний дотор бизнесийн хэтийн төлвийн тодорхойлолт, шинжилгээг бичих хэрэгтэй.  Энэ зөвлөгөөг бизнес эхлэхэд анхаарвал зохих хамгийн чухал арван хоёр хэсэг болгон хуваасан тул та бизнес төлөвлөгөөгөө энэхүү загварын дагуу хийж болно. Бизнес төлөвлөгөө нь бизнесийн хэмжээнээс хамаарах хашир, хэрсүү аж ахуй эрхлэгч болгоны хийдэг алхам юм. 
  Энэ алхмыг алгасах нь маш их байдаг. Танд загвар өгөх замаар энэ алхмыг дөхөмтэй болгож байна.

  Бизнес төлөвлөгөө олон янзын хэлбэртэй байдаг.

  Номын сан, дэлгүүрүүдэд бизнес төлөвлөгөөний загварууд бүхий ном байдаг. Гэвч энэ зөвлөгөө нь бизнес төлөвлөгөө хийж эхлэхэд нилээдгүй тус болох байхаа. Дараа нь та өөрийн аж ахуйд хамгийн сайн тохирох бизнес төлөвлөгөө хийхээр шат ахиж болно.
  Бизнес эхэлж буй олон аж ахуй эрхлэгчид бизнес төлөвлөгөөгөө бичих дургүй байдгийг мэдэх хэрэгтэй.

  Дэлгэрэнгүй